Prawo na co dzień

Prawo cywilne

W ramach prawa cywilnego udzielamy porad prawnych,

pozwalających rozwiązać problemy, z którymi przyjdzie zmierzyć się w codziennym życiu, w szczególności z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego.

Prawo cywilne

Ponadto oferujemy również:

  • sporządzanie i weryfikację umów,
  • reprezentację przed sądami i instytucjami publicznymi,
  • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych w zakresie szkód majątkowych i niemajątkowych,
  • doradztwo i pomoc przy planowaniu i realizacji przedsięwzięć gospodarczych oraz inwestycji kapitałowych,
  • kompleksową obsługę procesu nabywania nieruchomości oraz regulowanie stanu prawnego nieruchomości,
  • reprezentację pracownika w sporach z pracodawcą,