Prawo dla firm

Likwidacja spółek

W toku funkcjonowania spółki prawa handlowego, możemy dojść do punktu, w którym jedynym sposobem zakończenia jej działalności będzie likwidacja.

Likwidacja spółek

Kancelaria poprowadzi proces likwidacji spółki mając na uwadze przede wszystkim maksymalne skrócenie tego procesu, optymalizację kosztów związanych z likwidacją oraz zabezpieczenie interesów osób uczestniczących w spółce bądź wchodzących w skład jej organów.