Prawo dla firm

Kompleksowa obsługa prawna

Świadczymy kompleksową obsługę prawną firm, w tym spółek prawa handlowego, jak i jednoosobowych przedsiębiorców.

Nasze działania nie ograniczają się do rozwiązywania pojawiających się problemów prawnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą ale przede wszytkim zmierzają do ograniczenia ryzyka ich wystąpienia w działalności naszych klientów.

Kompleksowa obsługa prawna

W ramach świadczonej obsługi zapewniamy między innymi:

  • udzielanie konsultacji i informacji prawnych, na życzenie również w siedzibie Klienta,
  • opracowywanie opinii prawnych,
  • przygotowywanie projektów umów handlowych, kontraktów oraz innych dokumentów, a także ich opiniowanie i analiza pod względem formalno-prawnym w celu zabezpieczenia interesów Klienta,
  • zastępstwo prawne przed sądami, organami administracji publicznej i organami egzekucyjnymi,
  • doradztwo i pomoc przy przedsięwzięciach gospodarczych oraz inwestycjach kapitałowych,
  • doradztwo i pomoc przy reorganizacjach, nabywaniu i zbywaniu przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części, połączeniach i podziałach, wszelkich możliwych przekształceniach, restrukturyzacjach i likwidacjach.