Prawo dla firm

Audyt prawny przedsiębiorstwa

Audyt prawny (legal due diligence).

Audyt prawny przedsiębiorstwa

Audyt prawny służy wszechstronnej weryfikacji przedsiębiorstwa przed jego nabyciem lub przejęciem. Usługa ma na celu zidentyfikowanie zagrożeń, ograniczenie ryzyka związanego z transakcją, jak również wprowadzenie odpowiednich mechanizmów zabezpieczających inwestora.

Raport z wykonanego audytu umożliwia podjęcie ostatecznej decyzji co do przeprowadzenia transakcji, jak również pozwala na wypracowanie strategii w negocjacjach warunków przeprowadzenia transakcji.

Podstawowym zadaniem stawianym przed audytorami jest dokonanie obiektywnej analizy stanu przedsiębiorstwa mającej na celu określenie słabych i silnych stron oraz wskazanie potencjalnych zagrożeń. Analiza prawna przedsiębiorstwa jest kluczowym czynnikiem sukcesu przy transakcji przejęcia, gdyż pozwala oszacować ryzyko związane z transakcją oraz właściwe zaplanowanie harmonogramu transakcji.