PRAWO DLA FIRM

Sprawy karno-skarbowe

zakres możliwych czynności:

  • reprezentacja w postępowaniach przed organami administracji skarbowej
  • obrona oskarżonych w postępowaniach karnych-skarbowych przed sądami wszystkich instancji, w tym przede wszystkim w sprawach z zakresu tzw. karuzel podatkowych.

Sprawy karno-skarbowe