Prawo dla firm

Sporządzanie dokumentacji cen transferowych pomiędzy podmiotami powiązanymi

Sporządzanie dokumentacji cen transferowych pomiędzy podmiotami powiązanymi

  • opracowywanie projektów dokumentacji podatkowej dla cen transferowych pomiędzy podmiotami powiązanymi,
  • przeprowadzanie, po zakończeniu każdego roku podatkowego, analizy funkcjonalnejz zakresu cen transferowych,
  • przeprowadzanie analizy oraz modyfikacja istniejącej już dokumentacji podatkowej do cen transferowych.