Prawo dla firm

Reprezentacja podatnika

Reprezentacja klientów w postępowaniach celno-skarbowych.

Reprezentacja podatnika

  • reprezentacja podatnika przed organami celno-skarbowymi,
  • reprezentacja podatnika przed sądami administracyjnymi,
  • występowanie w imieniu podatnika z wnioskami o wydanie interpretacji podatkowych.