Aktualności

Kategorie tematyczne

EventyPrawo spółekPodatkiPrawo gospodarczePrawo pracyPrawo cywilne

ZMIANY LIMITÓW W PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN OD 13 PAŹDZIERNIKA 2022 R.

Od 13 października 2022 r. w polskim systemie prawa podatkowego doszło do kilku, znaczących zmian w podatku od spadków i darowizn, które zostaną Państwu przedstawione w ramach niniejszego artykułu. Zmiany te są konsekwencją wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 października 2022 r. w sprawie ustalenia kwot wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnionych od podatku od spadków i darowizn i niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem oraz skal podatkowych, według których oblicza się podatek

Pierwsza ze zmian dot. zwiększenia kwoty wolnej od podatku w przypadku darowizny przeznaczonej na cele mieszkaniowe, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Przed 13 października 2022 r. zwolnionym od podatku było nabycie w drodze darowizny pieniędzy lub innych rzeczy przez osobę zaliczoną do I grupy podatkowej (t.j. małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów) w wysokości nieprzekraczającej 9637 zł od jednego darczyńcy, a od wielu darczyńców łącznie nie więcej niż 19 274 zł w okresie 5 lat od daty pierwszej darowizny, jeżeli pieniądze te lub rzeczy obdarowany przeznaczy w okresie 12 miesięcy od dnia ich otrzymania na wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni, budowę domu jednorodzinnego, nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość albo spłatę zabezpieczonego hipoteką kredytu mieszkaniowego wraz z odsetkami.

Obecnie limity te zostały podwyższone odpowiednio do:
1.    Kwoty 10 434 zł w przypadku darowizny od jednego darczyńcy (zamiast 9 637 zł)
2.    Kwoty 20 868 zł w przypadku darowizny od wielu darczyńców łącznie (zamiast 19 274 zł)
Druga ze zmian w podatku od spadków i darowizn wynika z § 1 ust. 2 ww. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 października 2022 r. i dotyczy zmian wysokości kwoty wolnej od podatku w przypadkach określonych w art. 9 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o podatku od spadków i darowizn, który to artykuł ustawy w obecnym brzmieniu stanowi, że - opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej:
1) 10 434 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej (wcześniej 9637 zł);
2) 7878zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej (wcześniej 7276 zł);
3) 5308 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej (wcześniej 4902 zł).
    
Obok określonej powyżej I grupy podatkowej, art. 14 ust. 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn do:
1.    grupy II zalicza: zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych;
2.    grupy III zalicza: innych nabywców, nie określonych w grupie I oraz grupie II
Ostatnia ze zmian wynikłych z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 października 2022 r. zmienia skalę podatkową o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Obecnie skale te prezentują się następująco:

Kwoty nadwyżki w zł

Podatek wynosi

ponad

do

1) od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej

 

11 128 (wcześniej 10 278)

3%

11 128 (wcześniej 10 278)

22 256 (wcześniej 20 556)

333 zł 90 gr i 5% od nadwyżki ponad 11 128 zł (wcześniej 308 zł 30 gr i 5% nadwyżki ponad 10 278 zł)

22 256

 

890 zł 30 gr i 7% od nadwyżki ponad 22 256 zł (wcześniej 822 zł 20 gr i 7% nadwyżki ponad 20 556 zł)

2) od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej

 

11 128 (wcześniej 10 278)

7%

11 128 (wcześniej 10 278)

22 256

779 zł i 9% od nadwyżki ponad 11 128 zł (wcześniej 719 zł 50 gr i 9% od nadwyżki ponad 10 278 zł)

22 256

 

1780 zł 60 gr i 12% od nadwyżki ponad 22 256 zł (wcześniej 1644 zł 50 gr i 12% od nadwyżki ponad 20 556 zł)

3) od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej

 

11 128 (wcześniej 10 278)

12%

11 128 (wcześniej 10 278)

22 256

1335 zł 40 gr i 16% od nadwyżki ponad 11 128 zł (wcześniej 1233 zł 40 gr i 16% od nadwyżki ponad 10 278 zł)

22 256

 

3115 zł 90 gr i 20% od nadwyżki ponad 22 256 zł (wcześniej 2877 zł 90 gr i 20% od nadwyżki ponad 20 556 zł)

 


Autor:
Tomasz Manterys- aplikant radcowski w Kancelarii Radców Prawnych Primo Lege

 

Materiał filmowy