Aktualności

Kategorie tematyczne

EventyPrawo spółekPodatkiPrawo gospodarczePrawo pracyPrawo cywilne

WKŁAD W POSTACI ŚWIADCZENIA PRACY LUB USŁUG W SPÓŁCE OSOBOWEJ A OPODATKOWANIE VAT

Wśród wkładów niepieniężnych jakie mogą zostać wniesione do spółki osobowej przez wstępującego do niej wspólnika wskazuje się m.in. świadczenie na rzecz spółki pracy lub usług.
W sytuacji gdy wspólnikiem wnoszącym tego rodzaju wkład jest czynny podatnik VAT, wykonujący daną czynność w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, to realizowanie postanowień umowy spółki (t.j. wykonywanie umówionego jako wkład świadczenia pracy lub usług) spowoduje konieczność rozliczenia podatku VAT od tego wkładu.

Wkłady będące świadczeniem usług lub pracy są kwalifikowane w podatku VAT jako „odpłatne świadczenie usług”, i zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług podlegają opodatkowaniu ww. podatkiem. Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 4 października 2017 r., sygn. 0115-KDIT1-2.4012.509.2017.1.AD: „Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści powołanych przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że czynność wniesienia aportu (wkładu niepieniężnego) w postaci świadczenia ww. usługi na rzecz spółki komandytowej spełniać będzie definicję odpłatnego świadczenia usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy, która - zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy – będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.”

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, w ramach umowy spółki, należy określić wartość wnoszonego wkładu, a także czas w którym czynności wkładu (pracy/usług na rzecz spółki) będą realizowane. Ponadto, wspólnik otrzymuje świadczenie wzajemne od spółki, którym jest ogół praw i obowiązków w tej spółce. To właśnie ogół praw i obowiązków w spółce otrzymywany w zamian za świadczenie pracy lub usług na rzecz spółki, przesądza o odpłatnym charakterze relacji między spółką a wspólnikiem.

Ciągłość świadczonych przez wspólnika prac/usług oraz otrzymany w zamian ogół praw i obowiązków zdaniem organów podatkowych przesądza o uznaniu, że czynności wspólnika na rzecz spółki, wymienione w jej umowie, są wykonywane przez wspólnika w ramach działalności gospodarczej, które na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług powodują opodatkowanie transakcji.

Wspólnik będący czynnym podatnikiem VAT, na koniec każdego miesiąca, w którym usługi lub prace wskazane w umowie spółki były świadczone, powinien więc wystawić spółce odpowiednią fakturę VAT.

Gdy wspólnik, który zobowiązał się w treści umowy spółki do świadczenia na jej rzecz usług lub pracy, nie korzysta albo też nie może korzystać ze zwolnienia z VAT, to wykonywane przez niego zadania powodują obowiązek rozliczenia VAT.  
Wskazane zwolnienie z VAT uzależnione jest zasadniczo od wartości świadczonych usług lub wykonywanych na rzecz spółki prac. Próg, poniżej którego realizowanie postanowień umowy związanych z wniesieniem wkładu będzie zwolnione z VAT, wynosi 200 000 zł za poprzedni rok podatkowy.

Warto również pamiętać, że w przypadku spółki komandytowej, jeżeli świadczone przez wspólnika w formie wkładu na rzecz spółki są usługi doradcze, to komandytariusz lub komplementariusz, który wniósł taki wkład, nie ma prawa do stosowania zwolnienia z VAT niezależnie od jego wartości. Ponadto, każdego miesiąca będzie zobowiązany do fakturowania świadczonych usług i odprowadzania podatku należnego.

 

Materiał filmowy