Aktualności

Kategorie tematyczne

EventyPrawo spółekPodatkiPrawo gospodarczePrawo pracyPrawo cywilne

Pracownicze Plany Kapitałowe u Mikroprzedsiębiorców

Wiele małych firm nadal nie ma świadomości, że nadszedł czas wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych, czyli PPK. Czas na dokonanie wyboru firmy zarządzającej mija 23 kwietnia.  Jednocześnie przypomnieć, iż Mikroprzedsiębiorcy mogą zostać zwolnieni z powyższego obowiązku, ale będzie to możliwe jedynie w sytuacji, w której wszystkie osoby  zatrudnione złożą oświadczenie o rezygnacji z udziału w planach. Za mikroprzedsiębiorcę dla celów ustawy o PPK uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z ostatnich dwóch lat spełniał łącznie następujące warunki: zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Opisane powyżej zwolnienie nie ma jednak charakteru bezwarunkowego. Pozostanie ono skuteczne jedynie do dnia, w którym pierwsza osoba zatrudniona przez mikroprzedsiębiorcę złoży wniosek o dokonywanie wpłat do PPK lub do dnia zatrudnienia osoby, która nie zrezygnuje z dokonywania wpłat do PPK. 

Radca Prawny Piotr Tosik
 

Materiał filmowy