Aktualności

Kategorie tematyczne

EventyPrawo spółekPodatkiPrawo gospodarczePrawo pracyPrawo cywilne

OPODATKOWANIE UMÓW POŻYCZEK UDZIELANYCH MIĘDZY OSOBAMI FIZYCZNYMI

To już trzeci artykuł dotyczący skutków podatkowych udzielenia pożyczki. Poprzednio omówione zostały umowy zawierane pomiędzy przedsiębiorcami oraz spółką i jej wspólnikami. Natomiast przedmiotem dzisiejszej analizy będzie zawarcie umowy pomiędzy osobami fizycznymi, czyli szeroko rozumiany obrót nieprofesjonalny. W tym przypadku przepisy nie wzbudzają już tak istotnych wątpliwości interpretacyjnych, warto jednak mieć świadomość istniejących obowiązków.

Umowa pożyczki jest jedną z czynności cywilnoprawnych, z którą ustawa o PCC[1] wiąże skutki podatkowe. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności, czyli w dniu zawarcia umowy pożyczki. Podatek ten obciąża biorącego pożyczkę. Stawka podatku wynosi 0,5%, zaś podatek jest wyliczany od wartości pożyczki. Podatek powinien zostać uregulowany w terminie 14 dni. W tym celu należy złożyć deklarację PCC-3 w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania pożyczkobiorcy.

Ustawa o PCC reguluje jednak kilka zwolnień podatkowych:

 1. pomiędzy dowolnymi osobami – jeżeli wartość pożyczki nie przekracza 1.000 zł,
 2. pomiędzy osobami, należącymi do tzw. „0” grupy podatkowej,  na następujących zasadach:
  1. umowa pożyczki jest zawierana pomiędzy osobami, o których mowa w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn[2], czyli pomiędzy małżonkami, zstępnymi (np. rodzic-dziecko, dziadek-wnuk), wstępnymi (dziecko-rodzic), rodzeństwem, a także z pasierbem, ojczymem i macochą,
  2. kwota pożyczki objętej tym zwolnieniem jest dowolna,  
  3. pożyczkobiorca złoży deklarację w terminie 14 dni od dnia otrzymania pożyczki, za wyjątkiem, gdy umowa została zawarta w formie aktu notarialnego – w takim przypadku zgłoszenia dokonuje notariusz,
  4. pożyczkobiorca może udokumentować otrzymanie pożyczki na rachunek płatniczy, inny rachunek w banku lub w SKOKu – a zatem pożyczka nie może zostać udzielona w formie gotówkowej,
 3. pomiędzy osobami należącymi do I grupy podatkowej w rozumieniu ustawy o podatku od spadków i darowizn, na następujących zasadach:
  1. umowa pożyczki jest zawierana pomiędzy małżonkami, zstępnymi, wstępnymi, rodzeństwem a także z pasierbem, zięciem, synową, ojczymem, macochą i teściami. Jest to zatem szerszy krąg osób niż w tzw. grupie „0”,
  2. kwota pożyczki nie przekracza 10.434 zł.

 

 

Autor:
Bartosz Szrama - radca prawny w Kancelarii Radców Prawnych Primo Lege

 

 

 

[1] Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych,

[2] Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn

Materiał filmowy